Nederland is een zogenaamde verzorgingsstaat. Dit betekent dat de overheid voorzieningen treft om te voorzien in de verzorging van mensen. 

Voorbeelden zijn de verplichte zorgverzekering, de centra voor Jeugd en Gezin, de AOW en pensioenen. Ook stelt de overheid financiële middelen ter beschikking al de AWBZ, PGB en de diverse toeslagen. Al deze voorzieningen worden betaald met belastinggeld. De overheid moet daarom zorgen dat de gelden goed worden besteed.

De laatste jaren is ook steeds meer het besef door gedrongen dat de overheid niet alles kan financieren. Mensen zijn daarom ook steeds meer bereidt om zelf een steentje bij te dragen door bijvoorbeeld het bieden van mantelzorg aan een familielid, of als vrijwilliger activteiten organiseren voor bejaarden.