Zoals met veel ontwikkelingen in de 20ste eeuw is WOII de catalisator van technologische ontwikkelingen. Computers werden toen vooral gebruikt om codes te kraken.  Toch gaat de geschiedenis van de computer al terug naar 1833. Toen werd er een analytische machine gebouwd die met behulp van ponskaarten ingewikkelde berekeningen uitvoeren.

De eerste pc werd op 12 augustus 1981 gepresenteerd door IBM. Sinds die tijd heeft de verkoop van de computer een enome vlucht genomen. Eerst door het bedrijfsleven en later ook door huishoudens voor privégebruik.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen in Nederland een computer vaak zelfs meerdere.