Naar school!

De eerste schooldag voor uw kind is net zo spannend voor u als voor uw kind. Zal hij of zij het wel naar z'n zin gaan hebben? Gaat er gepest worden? Kan hij of zij het tempo van leren bijhouden? Ook zomaar een dagje weg, gaat moeilijker. Vanaf 5 jaar is uw kind officieel leerplichtig en moet dus naar school. Eerder op vakantie zit er dan niet meer in. Toch zijn er ook uitzonderingen op deze regel.

Ook als uw kind in groep acht zit, en een nieuwe school moet gaan kiezen, is het spannend voor zowel ouders als kind. Misschien heeft u wel hoge verwachtingen van uw kind. Als het maar niet een te lage Cito-score heeft...

Op deze pagina vindt u alles over naar school gaan, speciale scholen en hoe kinderen basisschool en middelbare school ervaren.